• 905-415-9555
  • 10:00am-8:00pm
  • 7828 Kennedy Rd.Unit 108 Markham

特價優惠

 

母亲节特价

 

Avitern Mother s Day Special 150DPI

 


 

 

夏日大優惠

 

 

價錢

 1小时按摩治疗

$45.00

         45分钟按摩治疗

$35.00

         30分钟按摩治疗

$25.00

 

热石,瑞式,和深层组织按摩治疗同价

   


 

             

保險價錢 (正價)

 

按摩:

60 分鐘-----------$80.00

45 分鐘-----------$65.00

30 分鐘-----------$50.00

 

物理治療

評估和治療-----------$90

治療-----------$70

 

脊椎治療

評估和治療-----------$80

治療-----------$40

學生和長者-----------$25

 

足部治療

評估和治療-----------$60

治療-----------$40

 

整骨治療

治療-----------$90

 

針灸

30 分鐘-----------$50

 

足底按摩

30 分鐘-----------$50

特價優惠

請回來看看我們新的激動人心的活動。注冊我們的電子郵件列表,您絕不會錯過另一個優惠!

馬上查看

預約服務

致電905-415-9555或在線提交預約。

在線預約